https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

http://xeob7l.ybhangkong.cn

http://7mpjih.djybxzp.cn

http://ncac7e.haimenxinxi.com

http://jjqem7.dbsvpn.com

http://2eoium.szapd.com.cn

http://i2zcvu.bandebrewing.com

http://7qwpal.sondans.com

http://ur46y9.k7-fashion.com

http://yr9hp4.tuskelum.com

http://rzf2cf.watyat.com

广告载入中...
刘鹤:采取精准有效措施 大力支持中小微企业发展
国务院促进中小企业发展工作领导小组第二次会议10月17日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院促进中小企业发展工作领导小组组长...[详细]

热点聚焦

【解盘】沪指涨2.58%创指涨近4% 理性看待短期波动

今日,股市低开高走,一行两会集体齐发声,提振股市信心、维护金融市场稳定,午后题材权重集体走强,三大股指涨幅进一步扩大。沪指强势反弹,大涨逾2.5%,成功站上2500点,创指大涨近4%。截止收盘,沪指报2550.47点,涨幅2.58%,深成指报7387.74点,涨幅2.79%;创指报1249.89点,涨幅3.72%。华创证券认为,A股正处于战略配置机遇期,应理性看待短期波动。当前A股处于自身和国际主要市场可比估值的底部,处于中长期的战略配置阶段。[详细]

专家:地方债纳入社融统计反映金融支持实体经济

央行近期将地方政府专项债券纳入社会融资规模统计,清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春18日接受记者采访时表示,当前将地方政府专项债券纳入社会融资规模统计更能全面反映金融对实体经济的资金支持。社会融资规模指标自2011年推出以来,在金融宏观调控中发挥了重要作用。[详细]

时隔7个月银保监会再开保险罚单 新华人寿被罚超百万

相较于各地监管系统频繁公开“罚单”,自今年3月以来,银保监会已许久未披露保险行业的行政处罚决定书。如今,时隔近7个月,银保监会再开保险业“罚单”,直指新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华人寿”)存在欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或者备案的保险费率三项违法行为,涉及新华人寿总裁助理、副总裁等10名当事人。[详细]

泽生科技启动H股上市计划募资为"过冬"?

尚未盈利的生物医药企业赴港上市再添成员。近日,新三板挂牌企业泽生科技披露《关于首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所上市方案的公告》。这也是今年以来,第二家尚处于亏损阶段就赴港上市的新三板挂牌生物医药企业。[详细]

以往新财富分析师年薪百万 现在招个首席只给月薪9千

10月18日,某知名财经大V在某社交平台发布消息称,天风证券研究所副所长刘章明最近在其工作微信群中发消息表示:最近计划招聘一名友商的行业首席,月薪仅9000元,且“工作状态极好”。有网友对此调侃道:以往新财富分析师年薪动辄百万元,而如今行业首席月薪竟大幅降至9000元,这跌幅超过了大多数A股股票。[详细]

*ST凯迪中小股东争话语权 阻止中战华信代表进董事会

深陷债务危机中的*ST凯迪(000939,SZ)正试图通过出售资产以完成“瘦身自救”,并有意引入重组方中战华信代表进入新一届董事会。而就《每日经济新闻》记者目前了解到的情况来看,似乎进展并没有预想中顺利。在10月17日举行的临时股东大会上,作为第三、第四大股东的华宝信托、方正富邦,提交临时提案提名4位董事会人选,并全力反对中战华信代 [详细]

财政部再表态大规模减税 专家称规模可达万亿元

昨日,财政部举行新闻发布会,财政部税政司副巡视员袁海尧表示,“下一步,我们将按照党中央、国务院决策部署,立足于支持实体经济发展,坚持放水养鱼,全面落实已出台的减税降费政策。完善出口退税政策操作文件将于近日印发,个人所得税专项附加扣除具体办法正在研究制定过程中。同时,我们正在抓紧研究更大规模的减税、更加明显的降费措施,进一步降低企业成本,激发市场活力。”[详细]

基金事业部制弊端显现 有公司10个事业部7个名存实亡

4年多的实践证明,曾被多家中小型基金公司视为“弯道超车”利器的事业部制并非万能钥匙。沪上有一家小型基金公司近日在公司内部发文,对公司的部门架构进行调整。将部分事业部部门更名,归并至机构部,原来的“机构业务部”更名为“机构业务管理总部”,机构业务部内原先下设的其他事业部全部撤销。 [详细]

汇率波动施压 外汇占款缩水明显

继8月央行外汇占款出现年内首次负增长后,9月的外汇占款规模继续保持下行,且降幅呈现明显扩大之势。10月18日,央行发布的数据显示,截至9月末,外汇占款规模较8月末大幅缩水约1194亿元。这不仅是外汇占款继8月出现小幅缩水后的再度下降,此次降幅也创出2017年2月以来的最大规模。业内人士分析称,受人民币贬值预期、外汇储备下降等多重因素的影响,外汇占款出现持续负增长,不过未来外汇占款仍将维持双向波动的态势。[详细]

浔兴股份“梦碎”跨境电商 向价之链索赔10亿元遭拒

9月8日,浔兴股份因“市场环境发生变化”终止重组并结束了长达近10个月的停牌期,但复牌后,公司股价却迎来了七个一字跌停。目前最新股价已由停牌前的16.31元/股跌至目前的5.62元/股。在此期间,浔兴股份大股东汇泽丰质押股份已经触及平仓线。屋漏偏逢连夜雨,10月9日,浔兴股份公告显示,因其在2017年所收购的跨境电商价之链未能完成业绩承诺已对其申请超过10亿元的业绩补偿款。然而对此,价之链则公开回应认为浔兴股份指控不实且存在违约。 [详细]

余额宝收益下降近4成 银行上浮大额存单抢客

近期,余额宝收益直线跳水。截至10月17日,市场上最大的货币基金——天弘余额宝的7日年化收益率仅有2.729%,万份年化收益则低至0.7357元。相比今年年初的4.4%和1.19元,分别下降38%和38.2%。不只是天弘余额宝,根据数据显示,截至10月17日,11只对接接入余额宝的货币基金中,有9只货币基金的七日年化收益率已跌破3%,其中7日年化收益率最低的品种仅为2.58%。仅有中欧滚钱宝货币A和国投瑞银添利宝A硕果仅存,最新的7日年化收益分别是3.047%和3.942%。 [详细]

股票指数

上证指数

深证指数

焦点财讯

乐金健康董事长金道明辞职 吕向阳接任

安徽乐金健康科技股份有限公司(证券代码:300247 证券简称:乐金健康)今日晚间发...[详细]

证监会:1-9月上市公司并购重组项目近3000单 超去年全年

今日,证监会召开例行新闻发布会。证监会新闻发言人常德鹏通报证监会近期完善并购...[详细]

证监会通报四宗操纵ETF案:东海恒信被罚没2.7亿元

今日,证监会召开例行新闻发布会。证监会新闻发言人常德鹏通报,证监会近日对东海...[详细]

证监会通报2018年专项执法行动第二批查办情况

今日,证监会召开例行新闻发布会。证监会新闻发言人常德鹏通报证监会2018年专项执...[详细]

华天酒店常务副总经理周江军辞职

华天酒店集团股份有限公司(证券代码:000428 证券简称:华天酒店)今日发布公司高...[详细]

2018年三季度末个人住房贷款余额24.88万亿元

据中国人民银行最新发布的2018年三季度金融机构贷款投向统计报告显示,2018年三季...[详细]

专题精选

市场主体有活力,经济才有持续的发展动力。今年以来,国家出台了系列政策措施,持...[详细]

公告天天看

09.jpg

升达林业实控人江昌政所持股份全部被司法冻结

升达林业(002259.SZ)昨日晚间公告,公司于2018 年9月5...[详细]

211.jpg

北讯集团:控股股东龙跃集团质押股份触及平仓线

近期公司股票价格出现异常波动,控股股东龙跃集团所持...[详细]

金融人物库

股票

基金

银行

保险

贵金属

期货

债券

外汇

涨跌幅TOP10

中经视点

金融股涨跌TOP10

板块活跃度TOP10

上海期货交易所

联系我们

  • 频道负责人:张厚为 电话:(010)81025121
  • 邮箱:zhanghw@ce.cn
  • 责任编辑:华青剑 电话:(010)81025202
  • 邮箱:huaqj@ce.cn
  • 通讯地址:北京市西城区白纸坊东街2号中国经济网
  • 邮编:100054  
  • 投稿邮箱cj@ce.cn
翠微路号社区 新疆制药总厂 鄂温克族自治旗 南湖埔 薛圐圙村 碓臼峪 勐班乡 北宋庄村 彭湃中学 仓巷 青树镇 城关乡 奎德素镇 王串场富强道 滨阳西里 金家庄区 苏沙窝村委会 双柏县 环湖东路高风里 社坛村 郑河乡 红旗庙村 如皋市江滨医院 屿后南里 富乐北里社区
早餐粥加盟 早点夜宵加盟 特许加盟 早餐行业加盟 江苏早餐加盟
全球加盟网 小投资加盟店 早餐加盟哪个好 广式早点加盟 加盟早点
全球加盟网 加盟早点店 早餐饮品加盟 春光早餐加盟 上海早餐加盟
北京早点小吃培训加盟 港式早餐加盟 全福早餐加盟 早点车加盟 早点小吃加盟店